Grafisk profil / grafisk manual

En stor del av företagets identitet är den visuella delen, den grafiska profilen. Man kan säga att det är den bild omvärlden har av ditt företag. En genomtänkt och målmedvetet framtagen grafisk profil ger omvärlden en tydlig bild av vilka ni är och vad ni står för, skapar förutsättningar för snabb och positiv igenkänning och ökar företagets trovärdighet.

För att man både internt och externt, gentemot sina leverantörer, ska arbeta mot samma grafiska profil, kan man sammanställa reglerna i en grafisk manual. En sådan kan innehålla riktlinjer för hur företagets logotyp får presenteras, var logotyp och andra eventuella grafiska element ska placeras på visitkort, i annonser, skyltar mm. samt vilka typsnitt och färger som ska användas. En grafisk manual kan enkelt beskrivas som ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut.