Broschyrer

 

Vi skapar allt från enklare foldrar och flygblad till tjocka kataloger. Oavsett upplagor och antal sidor, så tar vi fram det rätta uttrycket som bäst presenterar er verksamhet och syftet med produkten. Vi arbetar nära erfarna tryckerier som ser till att den färdiga produkten håller en hög kvalitet till en rimlig kostnad. Är tanken att presentera broschyren online så optimiserar vi den för webb och gör en bläddringsbar pdf.

Klicka gärna på nedanstående bilder för att se några bläddringsbara exempel på broschyrer och kataloger vi har gjort:

Vi finns till hands genom hela processen, från idé och innehållsstruktur till bildval, textupplägg och mallar för layout. Variationsmöjligheterna är oändliga vad gäller exempelvis format, typ av vikning, papperskvalitet, typ av efterbehandling och så klart själva layouten. Vill du att den färdiga foldern eller broschyren dessutom ska ingå som en bilaga i t ex ett magasin, finns vi även till hands för att lösa logistiken kring det.

Har du en ny idé gällande en broschyr eller behöver råd, hör av dig till oss eller ring 08-559 211 27.