Design

Förutom grafisk framställning av diverse trycksaker hjälper ClearDesign även företag att ta fram grafiska profiler, nya logotyper eller att designa deras olika digitala kanaler. Vi sysslar även med informationsdesign och har flera duktiga illustratörer som kan skapa professionella illustrationer oavsett stil och ändamål.

Grafisk profil / grafisk manual

En stor del av företagets identitet är den visuella delen, den grafiska profilen. Man kan säga att det är den bild omvärlden har av ditt företag. En genomtänkt framtagen grafisk profil ger omvärlden en tydlig bild av vilka ni är och vad ni står för, skapar förutsättningar för snabb och positiv igenkänning och ökar företagets trovärdighet.

För att man både internt och externt, gentemot sina leverantörer, ska arbeta mot samma grafiska profil, kan man sammanställa reglerna i en grafisk manual. En sådan kan innehålla riktlinjer för hur företagets logotyp får presenteras, var logotyp och andra eventuella grafiska element ska placeras på visitkort, i annonser, skyltar m.m. samt vilka typsnitt och färger som ska användas. En grafisk manual kan enkelt beskrivas som ett grafiskt regelverk för hur saker och ting får se ut.

Logotyper

Med en logotyp har ni möjlighet att på ett kort ögonblick berätta för betraktaren vilka ni är och vad ni gör. Därför är logotypen en viktig del i ett företags grafiska profil. Det gäller att den inte bara är snygg att titta på, den ska också vara gångbar i olika sammanhang, fungera i både färg och svartvitt, i små och stora format samt vara lätt att trycka på olika material och föremål. Vi hjälper till att skapa en logotyp som passar företagets profil samt matchande trycksaker som till exempel brevpapper, kuvert, broschyrer, visitkort, etiketter med mera.

Förutom företagslogotyper skapar vi även varumärken (trademarks), symboler, emblem och andra grafiska bilder, nya eller uppdateringar av existerande varumärken/logotyper.

Design för webb

Webben används i allt större grad för marknadsföring och som en kanal för att nå ut till befintliga och presumtiva kunder. Att använda webben för att marknadsföra sitt företag är inte lätt.

Vi hjälper er med att utforma attraktiva banners för ditt företag, formge hemsidor och andra webb-inriktade tjänster som landningssidor och självklart webboptimering av alla era trycksaker. Vi utgår från er grafiska profil för att se till att även de digitala kanalerna följer samma röda tråd som resten av era marknadsföringsprodukter.

Informationsdesign

Informationsdesign handlar om att göra information så begripligt och lättillgängligt som möjligt. Linjekartan för Londons tunnelbana är ett bra exempel.

Vi hjälper till att utforska och gestalta den information ni vill få ut. Med hjälp av ord, bild och form, oavsett medium, målgrupp och situation strävar vi efter att göra information mer begriplig. Det kan handla om att skapa kartor, informationstavlor och symboler eller kanske illustrera företagets senaste siffror på ett informativt och attraktivt sätt.

Illustrationer

En illustration kan i många fall ersätta ett fotografi. Den kan utformas hur som helst och här är man inte begränsad av rätt miljö, ljus eller vinkel. Vi skapar illustrationer både med digitala verktyg och med papper och penna. Oavsett om bilden ska förstärka eller förklara en text, illustrera företagets siffror på ett tydligt sätt eller visa vägen till ert närmaste kontor, så kan vi hjälpa dig.

Kontakta oss på 08-559 211 27 eller skicka ett meddelande för en offert.