Tidskrifter


Vi tar fram det rätta uttrycket för just din produkt och syftet med tidskriften / magasinet. Vi finns till hands genom hela processen, från idé och innehållsstruktur till bildval, textupplägg och mallar för layout. Är tanken att presentera tidningen eller magasinet online så ser vi till att göra den bläddringsbar och webb-optimerad. Vill du ha hjälp med tryck och distribution så har vi även lösningar för det.

Klicka gärna på nedanstående bilder för att se några bläddringsbara exempel på tidskrifter vi har gjort:

Om du har några frågor angående layout av din tidskrift eller tidning, skicka ett meddelande till oss eller ring på 08-559 211 27.