Tillgänglighetsanpassad PDF

Vi tillgänglighetsanpassar dina PDF:er
För att göra information tillgänglig, inklusive för personer med funktionsnedsättning, och att så många som möjligt kan ta del av den, kan vi skapa tillgänglighetsanpassade PDF:er av dina publikationer. Dessa följer de internationella standarder som krävs inom den så kallade DOS-lagen (Lag om tillgänglighet till digital offentlig service). Exempel på tillgänglighet kan i detta fall vara att texter är anpassade för att läsas upp av en skärmläsare i definierad läsordning, att färgkontrasten mellan exempelvis text och bakgrund är optimal och att publikationen är lättläst och lättnavigerad. 

För oss är det viktigt att de produkter och att det som kommuniceras når en så bred målgrupp som möjligt. När vi designar en publikation utgår vi från den breda variation som finns mellan människors förmågor och egenskaper, snarare än från en genomsnittlig användare. 

Har du redan en färdig PDF kan vi även hjälpa er att få den tillgänglighetsanpassad.

Hör av dig till oss så skräddarsyr vi en lösning för dina specifika behov.

Mer information om Webdirektivet och DOS-lagen
Den 1 januari 2019 trädde DOS-lagen (Lag om tillgänglighet till digital offentlig service) i kraft i Sverige, en följd av EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. 

De som omfattas av lagen är offentliga aktörer såsom statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.

Kraven som ställs är att de aktörer som omfattas ska:

  1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar (DIGG). 

(information hämtad från webbriktlinjer.se)

För dem som omfattas av lagen gäller följande datum för att leva upp till kraven:

  • Nya webbplatser: 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
  • Mobila appar: 23 juni 2021.

Med detta sagt, så drar ju alla företag och organisationer nytta av att tillgänglighetsanpassa sitt digitala innehåll om man vill nå ut till så många som möjligt. Så låt oss hjälpa er att tillgänglighetsanpassa era pdf:er för att tillgängliggöra er kommunikation för fler. 

Hör av dig till oss så skräddarsyr vi en lösning för dina specifika behov.